Clayton

Home » CLAYTON


Clayton Boiler


Clayton Industries
ผู้ผลิตหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมมานานกว่า 90 ปี

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2473 เคลย์ตันอินดัสตรีส์เป็นผู้นำระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ, ระบบการผลิตและส่งจ่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบไฟฟ้า การออกแบบการหมุนเวียนของหม้อไอน้ำที่ควบคุมได้เฉพาะของเคลย์ตันมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เคลย์ตันใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมที่สามารถเริ่มต้นกระบวนการในการทำงานของหม้อไอน้ำได้อย่างรวดเร็ว เคลย์ตันยังเป็นบริษัทยอดนิยมสำหรับกระบวนการผลิตหม้อไอน้ำในตลาดพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ลูกค้าไว้วางใจอีกด้วย

 

ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เคลย์ตันจะนำอุตสาหกรรมนี้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการให้บริการลูกค้าด้วยระบบการผลิตไอน้ำขนาดกะทัดรัดที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง หม้อไอน้ำที่สามารถผลิตไอน้ำได้อย่างรวดเร็ว, เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบเคลื่อนที่ และบริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไอน้ำ อีกทั้งยังมีหม้อไอน้ำแรงดันปานกลาง, หม้อไอน้ำแรงดันสูง และเทคโนโลยีหม้อไอน้ำแบบ Water tube อีกด้วย เป้าหมายของเคลย์ตันคือการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและด้านความปลอดภัย

Clayton Industries มีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีโรงงานผลิตหม้อไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมหลักในสหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเม็กซิโก เคลย์ตันให้บริการแก่ตลาดทั่วโลกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านบริการหม้อไอน้ำระดับสากล บริษัทได้ทำการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานให้มีมาตรฐานทั้งด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก พนักงานทำงานกันอย่างเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการด้านการผลิตไอน้ำในอุตสาหกรรมของลูกค้าทุกราย

 

หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Coil Tube Boilers)
Clayton Industries เป็นผู้ผลิตหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบเชื้อเพลิงเหลว เคลย์ตันมีผลิตภัณฑ์หม้อไอน้ำให้เลือกถึง 18 ขนาด ตั้งแต่ 15 ถึง 2,000 Boiler Horsepower (150 ถึง 20,000 กิโลวัตต์) และไอน้ำ 518 ถึง 69,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง (235 ถึง 37,300 กิโลกรัม/ชั่วโมง) เคลย์ตันสร้างชุดหม้อต้มน้ำแบบ controlled-flow water-tube boiler (controlled circulation boilers) ตามมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึงใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง

การออกแบบระบบหม้อไอน้ำของเคลย์ตัน สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ, LPG และน้ำมันเตาที่มีลักษณะค่อนข้างเหลวและหนืด หรือนำเชื้อเพลิงเหล่านี้ผสมรวมกัน หม้อไอน้ำแบบที่สามารถผลิตไอน้ำได้อย่างรวดเร็วนี้ มีจำหน่ายพร้อมแรงดันไอน้ำสูงถึง 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการในการผลิตหม้อไอน้ำของลูกค้า รูปแบบแรกจะครอบคลุมตั้งแต่ 15 ถึง 200 Boiler Horsepower (150 ถึง 1,962 กิโลวัตต์) หรือ 518 ถึง 6,900 ปอนด์ต่อชั่วโมง (235 ถึง 3,130 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ในขณะที่อีกรูปแบบจะคลอบคลุมตั้งแต่ 150 ถึง 2,000 Boiler Horsepower (1,472 ถึง 20,000 กิโลวัตต์) หรือ 5,175 ถึง 69,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง (2,347 ถึง 37,300 กิโลกรัม/ชั่วโมง)