KROMSCHRODER

Home » KROMSCHRODER


Kromschroeder


Honeywell Kromschröder สามารถใช้ได้กับกระบวนผลิตความร้อนทางอุตสาหกรรม ด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด และความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนความเหมาะสมทางด้านราคากับประสิทธิภาพที่ได้รับ จึงเป็นการออกแบบและผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

– อะไหล่ของ Honeywell Kromschröder ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุด เป็นผู้ผลิตเตาเผาที่มีชื่อเสียงทางด้านการติดตั้งภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทมีมาตราฐานในการทำงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดำเนินการด้วยมาตรฐานสูงสุดตามข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อความคุ้มค่าต่อการผลิต

การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและทนทานของ Honeywell Kromschröder ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงและขยายระบบที่มีอยู่เดิม เนื่องจากสามารถเปลี่ยนหรือติดตั้งได้ใหม่อย่างง่ายดาย

 

ด้วยมาตรฐานการออกแบบที่แข็งแกร่งของเราสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเข้ามามากมาย

เช่น impulse burners/high-speed burners โดยมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างก๊าซและอากาศ ปราศจากมลพิษ โดยมีระบบควบคุมและหัวเผาสามารถรองรับประเภทก๊าซแต่ละชนิดได้ และหัวเผาแบบ self recuperative burners พร้อมกับการประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 30%.

 

หัวเผาของเราสามารถทนทานต่อการทดสอบต่างๆ เช่น:

– ระบบที่สามารถควบคุมแรงดันแก๊สและความปลอดภัย

-ระบบควบคุมความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วย cold air and pneumatic ratio control system

– ระบบทำความร้อนแบบควบคุมหัวเผา เพื่อควบคุมค่า NOx และ Menox ให้ต่ำที่สุด

-รระบบทำความร้อนแบบควบคุมหัวเผาแบบ self recuperative burners

– การให้ความร้อนทางอ้อมระบบ self recuperative burner and single-ended radiant tube

– หัวเผาเซรามิคที่ต้องการพลังงานความร้อนสูง โดยสามารถควบคุมขนาดของเปลวไฟให้มีขนาดเล็กที่สุด