Let’s work togetherBenefits


1. ได้รับข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจ และเทคโนโลยี่ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจท่าน

2. ได้รับสิทธิ์เข้าสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ทุกครั้ง ฟรี

3. ได้รับสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

4. ได้รับการพิจารณาเครดิตเทอม ในการชำระค่าสั่งซื้อสินค้า  และ ค่าบริการอื่นๆ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เป็นกรณี)

5. สมาชิกไม่ต้องเสียค่าบริการในการจัดส่งสินค้า (เฉพาะกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

6. ได้รับการจัดอันดับสมาชิก ตามยอดการสั่งซื้อ เพื่อรับผลประโยชน์ในแต่ละประเภทสมาชิก โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือสมาชิก OEM และ สมาชิกตัวแทนจำหน่าย (บริษัทขอสงวนสิทธ์ ในการจัดอันดับเป็นกรณี)

7. สมาชิกจะได้รับ รหัสประจำตัว เฉพาะของแต่ละบริษัท เพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม ของเว็บไซต์

8. ได้รับการบริการที่รวดเร็วทันใจ

9. ได้รับการเก็บประวัติ ข้อมูลการบริการ ข้อมูลสินค้า อุปกรณ์ที่ซื้อ ข้อมูลการซ่อม ข้อมูลการทำคอมมิชชั่นนิ่ง และข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการครั้งต่อไป เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และให้บริการอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ต่อไป

10. ได้รับสิทธิในการถาม-ตอบปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับหัวพ่นไฟ ทางเว็บไซต์